Havlíčkův kraj

Turistický průvodce

 

Pro obce sdružené v MAS Havlíčkův kraj nabízíme následující služby:

Zpracování plánů obcí s vyznačením důležitých míst a vyhledáváním služeb. Ukázky zpracování plánů na www.obecsobinov.cz ve volbě Naše obec a dále vybereme Interaktivní plán obce (pro přímý odkaz klikněte zde), www.stiridul.cz - Plán Krucemburku (pro přímý odkaz klikněte zde), na www.pruvodce-havlickuvkraj.cz- Plány obcí a na www.turistickypruvodce.cz volba Plány obcí (Pro přímý odkaz klikněte zde). Plány obcí mohou být vloženy do webu obce nebo řešeny pouze odkazem a plán se zobrazí ve zvláštním okně.Pro zpracování plánu musí města a obce dodat seznam služeb, kde bude minimálně uvedena adresa, název a alespoň 1 kontakt (telefon, e-mail..). Je samozřejmě možné doplnit i další údaje včetně fotografií. Rozsah zatím není omezen.

Zpracování výletů z jednotlivých míst regionu včetně podrobného itineráře, profilu, mapy a popisu cest. Ukázky zpracování výletů jsou na www.turistickypruvodce.cz volba Pěší turistika nebo Cykloturistika a dále Nabídka výletů nebo na www.zdirec.cz ve volbě Turistika a dále pak Tipy na cyklovýlety a Tipy na pěší výlety (Pro přímý odkaz klikněte zde). Pro zpracování výletů z jednotlivých obcí je potřeba aby byl obcemi poskytnut slovní popis cesty.

Připravuje se mobilní aplikace, která by nabízela následující volby:
O obci/městě
Plán obce/města
Seznam služeb
Pěší výlety
Cyklo výlety
Mobilní aplikace bude využívat stejnou databázi jako průvodce Havlíčkovým krajem. Předpokládáme, že aplikace bude spuštěna přečtením QR kódu, který může být umístěn na vstupu do IC případně obecního nebo městského úřadu.

 

  ©petr.simak 2015