Kamenné moře(296) Souřadnice wgs84 (GPS) 49.71797500000N,15.71077777780E Nadmořská výška 475

Přicházíme do nejkrásnějších míst celého údolí řeky Doubravy. V průběhu mnohých tisíciletí, následkem působení vody, větru, teplotních změn a zemské gravitace na geologické podloží vznikly a stále se utvářejí rozmanité geomorfologické útvary reliéfu. Velmi nápadnými jsou kamenná moře ve svazích nad řekou. Vznikla mrazovým zvětráváním a následným svahovým posunem vlivem gravitační síly Země. Rozdílnosti teplot na povrchu a uvnitř kamenných sutí vytvořily mikroklimatické podmínky vhodné pro život mnoha druhů bezobratlých, především měkkýšů, pavouků a brouků. V těchto místech se balvany dostaly až do řeky, kde dochází k jejich rozrušování, obrušování a postupnému transportu po směru toku.
V této části údolí Doubravy lze popsat další zajímavý fenomén. Jedná se o tzv. inverzní (obrácenou) stupňovitost vegetace. Chladnomilné druhy, důsledkem nižších teplot a větší vlhkosti, sestupují do nižší nadmořské výšky, tedy na dno údolí a druhy teplomilné se udržují na nejvyšších místech těchto inverzních údolí. V blízkosti řeky, na samém dně údolí, tak můžete zaznamenat některé chladnomilné druhy mechů.
Balvanité koryto řeky Doubravy poskytuje dobré životní podmínky pro skorce vodního (Cinclus cinclus). Tento tmavohnědý pták s bílou náprsenkou se živí hmyzem a drobnými larvami ze dna řeky.