Kamenný potok (ns)(293) Souřadnice wgs84 (GPS) 49.71995833330N,15.70600000000E Nadmořská výška 460

Kamenný potok je jedním z levostranných přítoků středního toku Doubravy. Podílí se svou částí na celkové velikosti povodí Doubravy, které zaujímá 598 km2. Vlastní tok Doubravy v délce 89,5 km pramení u Radostína v nadmořské výšce 626 metrů a vlévá se do Labe u Záboří nad Labem v nadmořské výšce 198 metrů. Průměrný spád řeky je 5,5 %o. Největší spád je 18,8 %o a naleznete jej právě v tomto sevřeném údolí.
Níže na toku byla u Pařížova v roce 1911 dokončena přehrada, která je jedinou v celém povodí Doubravy.
Řeka Doubrava je v těchto místech velmi vhodnou ukázkou toku se zachovanou samočistící schopností. Na postupném čištění se podílí mnoho činitelů. Důležitou podmínkou je zachování rozmanitosti vlastního koryta řeky, které přispívá k důkladnějšímu okysličování vody, následně k rozvoji bakterií, rostlin a živočichů. Kořenové systémy rostlin zpevňují okraje toku. Schopnost odolávat znečištění, které s sebou voda přináší, umožňuje rozvinutí složitého ekosystému, jakým řeka bezesporu je. Místy tu velmi početně žijí larvy vodního hmyzu ? pošvatek, jepic. Nápadná jsou "živá dřívka", často přichycená na kamenech. Ve skutečnosti jsou to larvy chrostíků se svými typickými schránkami.