Naučná stezka Sobíňov (Délka cesty=8.5km-Stoupání celkem=119m)Vybrané služby a zajímavosti na trase

 

1-obecní úřad--712-Březinka (ns)(0.5)--72CHKO Železné hory (ns)(0.8)--73Liběcká stezka(ns)(2)--74Huť a Hlína (ns)(2.7)--350Zastavení NS (5a) - František Vyšata(3.4)--351Rybníky (ns)(4.2)--76Les (ns)(4.6)--77PR Niva Doubravy (ns)(5.1)--78Terénní stanice ČSOP (ns)(5.7)--79Sopoty (ns)(6.5)--229Železnice (ns 11)(6.9)--230Tvrziště Soběnov (ns)(7.9)--811-obecní úřad(8.5)

 

Naučná stezka Sobíňov je dlouhá 6,5 km a má 11 zastavení s informačními tabulemi.Při procházce po této stezce se dozvíte řadu informací o přírodě obce a jejího okolí i o historii. Stezka začíná u obecního úřadu (zastavení č.1). Od obecního úřadu jdeme obcí nejprve po rovině a pak stoupáme polní cestou k vrchu Březinka(zastavení č.2). Zde je velice pěkný rozhled na vrcholy Ranského masivu a Žďárských vrchů. Je zde umístěno i panoramatické foto s popisem význačných bodů. Od Březinky mírně klesáme po polní cestě k lesu, kde je další zastavení (Železné hory č.3) Od lesa pokračujeme po polní cestě až k hlavní silnici. Po silnici doleva a asi po 200m doprava stezkou mírné klesání až k informační tabuli "Liběcké stezka" (zastavení č.4 a dále k místní komunikaci. Po této silnici pokračujeme pod železničním přejezdem až k mostu přes Doubravu (zastavení č.5). Pokračujeme po silnici směrem k lesu až k polní cestě (asi 700m vpravo). Po této cestě jdeme k rybníku (zastavení 6). Střídavě polní a lesní cestou k dalšímu zastavení Les (zastavení č.7). Dále pak pokračujeme lesem a loukou k dalším zastavením (Niva Doubravy č.8) a pokračujeme po mostě přes Doubravku k terénní stanici Českého svazu ochránců přírody (zastavení č.9).Od terénní stanice Českého svazu ochránců přírody doleva po silnici a obcí až ke kostelu v Sopotech (zastavení č.10). Odtud se vydáme stanici ČD do kopce ke hřbitovům. Za hřbitovy doprava a pak pokračujeme obcí k poslednímu zastavení ke tvrzišti Soběnov (zastavení č. 11). Obec Sobíňov leží v náhorní rovině nad řekou Doubravu v nadmořské výšce 550 m nad mořem mezi CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy 8 km JVJ od Chotěboře . Záznam o osídlení tohoto prostoru je již z roku 1144 a váže se k Liběcké stezce obchodní , která tudy procházela .

 

FOTO GALERIE